وام ودیعه مسکن کمیته امداد به مددجویانی که تحت پوشش این سازمان قرار داشته باشند، تعلق می گیرد. این گروه ها با مراجعه حضوری به شعب کمیته امداد شهرستان محل سکونت خود یا ثبت درخواست از طریق سامانه تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران، می توانند ثبت نام شان را انجام دهند. افزایش قیمت مسکن طی سال های اخیر، باعث شده تا خرید یا حتی رهن و اجاره مسکن برای بسیاری از مردم دشوار گردد. این مشکل به خصوص برای اقشار ضعیف و کم برخوردار، پر رنگ تر است. در همین راستا، امکان ثبت نام وام ودیعه مسکن کمیته امداد ۱۴۰۳ فراهم گردیده تا مددجویان واجد شرایط بتوانند از این تسهیلات جهت ودیعه مسکن مناسب، استفاده کنند.